Titanic
Nastupte na palubu nejslavnější lodi

Příběh Titaniku

Dvoupalůlhodinové vyprávění Vás přenese do roku 1912, kdy spolu se slavnými pasažéry a členy posádky nastoupíte na největší loď ve své době. Vyslechnete skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších podpořený novými objevy, ukázkami z filmu Titanic (Cameron, 1997) a skutečnými záběry lodě z roku 1912.

Titanikem se zabývám už 20 let a neustále doplňuji své vědomosti. Loni jsem rekonstruovala cesty pasažérů 3. třídy na člunovou palubu a jejich šanci na záchranu a nedávno jsem vypátrala pravdu o Češích na Titaniku. To všechno uslyšíte během mého povídání.

Přivezu Vám také ukázat originální artefakty vytažené z vraku lodi a seznámím Vás osobně s někým, kdo měl na Titaniku příbuzného.

(Pro školy, nebo v případě zájmu může být přednáška kratší)

Lední medvídek z Titaniku

Tento projekt je určený pro malé děti. Medvídek Polar, který se skutečně plavil na Titaniku, vypráví své zážitky z cestování se svým lidským kamarádem Douglasem (viz fotografie) a dalšími dětmi, popisuje napínavou záchranu z potápějící se lodi a jak se dostal do nádherné knížky, kterou napsala paní Daisy Speddenová.

Noční Titanic

Chcete mít kompletně připravený celonoční program pro Noc s Andersenem, přespání ve škole, příměstský tábor, jako dárek k narozeninám, nebo pro firemní akci?

Noc s Titanikem je jedinečný projekt trvající od 4 do 7,5 hodiny. Uskutečnil se už 4x (přespání ve škole 2x, Noc s Andersenem 1x, dárek k narozeninám 1x) a měl velký ohlas u všech zúčastněných.

Celá akce začíná v 7 hodin večer večeří (buď si účastníci přinesou jídlo, nebo pořadatel nějaké zajistí) a následuje přednáška o stavbě a vyplutí Titaniku. Během večera probíhá série velmi podrobného povídání, na které během jiných akcí není čas, seznamování s pasažéry a členy posádky a hlavně osobní prožitek noci ze 14. na 15. dubna.

Každý z účastníků má palubní lístek člověka, který se plavil na Titaniku a narodil se ve stejný den, a pod tímto jménem po celou dobu vystupuje. Vyzkouší si práci telegrafisty při přepisování telegramů do morseovky, práci navigátora při zakreslování pozic ledovců do mapy, pozná, jak obtížná byla cesta pasažérů 3. třídy na člunovou palubu, marně bude střílet rakety a doufat, že nějaká loď připluje na pomoc, a za doprovodu lodního orchestru zazpívá slavnou píseň Blíž k Tobě Bože můj. Nebude chybět ani nastupování do člunů a zachraňování trosečníků z vody. Velká část akce se odehrává potmě a účastníci si oblečou bezpečnostní "záchranné" vesty (svítící).

Nejmladší účastníci měli 7 let a ráno nemluvili o ničem jiném, než o Titaniku.

Základní cena akce s kompletní přípravou a dodáním materiálů je 5000,- a při větší vzdálenosti od Jižní Moravy se může mírně navýšit o dopravu. nejlepší je pořádat ji z pátku na sobotu během roku, nebo kdykoli o letních prázdninách. Přijímám objednávky na celý příští rok a nabízím i několik volných termínů letos.

Vyberte si přednášku, kterou chcete slyšet